JOST A MON

The idle ramblings of a Jack of some trades, Master of none

Aug 11, 2013

Andorra!

The Andorrans have a bilingual national anthem, one in Catalan and the other in French. Here's the Catalan version:

El gran Carlemany, mon pare,
dels alarbs em deslliurà,
I del cel vida em donà,
de Meritxell, la gran Mare.
Princesa nasquí i Pubilla
entre dues nacions, neutral;
sols resto l'única filla,
de l'imperi Carlemany.
Creient i lliure onze segles,
creient i lliure vull ser.
Siguin els furs mos tutors
i mos Prínceps defensors!
I mos Prínceps defensors!

(By Enric Marfany Bons.)

0 comments:

Post a Comment